Typy kurzů a jak vypočítat výhry

Ptali jste se někdy sami sebe, jak vypočítat své potenciální výhry u sázkové kanceláře? Měli jste problémy se vyznat v číslech, jako jsou např. americké nebo zlomkové kurzy? Tento průvodce vás provede vším, co potřebujete vědět o zlomkových, desetinných a amerických kurzech, a také přiblíží, jak vypočítat své výhry.

Jaké jsou různé typy kurzů? 

V této sekci probereme nejběžnější typy kurzů, se kterými se pravděpodobně setkáte na online sázkových stránkách. Stojí za to si pamatovat, že zvolený typ kurzu ve skutečnosti nezmění částku, kterou vyhrajete - jsou to jen různé způsoby vyjádření stejné věci.

Zlomkové Kurzy 

Zlomkové kurzy jsou nejčastěji používané ve Velké Británii. Ve skutečnosti jsou někdy nazývány také britské kurzy. Jsou poté vyjádřeny jako zlomek, takže pokud u sázkové kanceláře vidíte dvě čísla oddělená lomítkem (např. 10/1), jedná se o zlomkové kurzy. Zlomkové kurzy ukazují sázkařům, co obdrží v poměru k jejich sázce. Číslo vlevo (čitatel) je částka, kterou vyhrajete, pokud vsadíte číslo vpravo (jmenovatel).

Například, pokud jsou kurzy 10/1, pak za každou 1 Kč, kterou vsadíte, obdržíte zpět 11 Kč. Z toho 10 Kč je zisk.

Desetinné Kurzy 

Desetinné kurzy jsou nejčastěji používané v Evropě. Desetinné kurzy jsou kurzy, které jsou zobrazeny jako desetinné číslo, obvykle se dvěma desetinnými místy. Desetinné číslo kurzu ukazuje částku peněz, kterou sázkař vyhraje za každou 1 Kč, kterou vsadí. Jsou odlišné od zlomkových kurzů, protože reprezentují celkový výplatní poměr, nikoliv pouze zisk. Číslo 1 je částka vaší sázky, takže nikdy neuvidíte desetinné kurzy jako 0,8. Pokud jsou kurzy přesně 1, v případě výhry získáte pouze peníze, které jste předtím vsadili.

Pokud jsou například kurzy 3,00 a vy vsadíte 1 Kč, pak obdržíte zpět celkem 3 Kč. Z této částky je zisk 2 Kč.

Americké Kurzy

Americké kurzy jsou nejčastěji používané - jak už jste pravděpodobně uhodli, v Americe.

Americké kurzy jsou velmi odlišné od zlomkových a desetinných kurzů. Jsou totiž zobrazeny jako kladné nebo záporné číslo, přičemž obě hodnoty znamenají odlišné věci. Pokud je v kurzu kladné číslo, pak to je částka peněz, kterou byste vyhráli, pokud byste vsadili 100 Kč. Nicméně, pokud je číslo záporné, pak to je částka peněz, kterou byste museli vsadit, abyste získali zisk 100 Kč.

Tyto kurzy jsou zobrazeny se třemi desetinnými místy, takže například pokud jsou kurzy „+130”, znamená to, že pokud vsadíte 1 Kč, obdržíte zpět 2,30 Kč - z toho je 1,30 Kč váš zisk.

Na druhou stranu může být kurz s hodnotou „ -130” trochu obtížnější pochopit. Znamená to, že pokud vsadíte 1,30 Kč, obdržíte zpět 2,30 Kč - z toho  je váš zisk 1 Kč. Je to poněkud neintuitivní způsob sázení, protože si musíte pamatovat, že čím vyšší je číslo, tím nižší jsou kurzy - například „-150” znamená mnohem nižší kurz než než „-400”.

Jak vypočítat vaše výhry pomocí zlomkových kurzů

Pro výpočet vašeho zisku ze sázení s použitím zlomkových kurzů budete nejprve potřebovat vydělit váš vklad číslem na pravé straně (jmenovatelem). Poté tuto částku vynásobit číslem na levé straně (čitatelem).

Podívejme se na reálný příklad.

Bet365 nabízejí kurzy 4/1 na výhru Lazia nad Bayernem Mnichov v Lize mistrů UEFA. To znamená, že sázkař by obdržel 4 Kč za každou vsazenou 1 Kč.

Pokud bychom vsadili 12 Kč na výhru Lazia, pak by náš sázkový lístek vypadal takto:

Jak můžete vidět, návratnost by byla 60 Kč. To znamená 12 Kč děleno 1 = 12, a následně vynásobeno 4 = 48 Kč. Je třeba připočítat ještě vaši vsazenou částku ve výši 12 Kč (48 Kč + 12 Kč = 60 Kč). Vaše výhra tak představuje navrácenou hodnotu v korunách z vaší sázky mínus hodnota vaší sázky na začátku - zisk by v tomto případě byl 48 Kč.

Pokud bychom naopak chtěli vsadit na výhru Bayernu Mnichov, kurzy by byly 4/6. To je 4 Kč zpět za každých 6 Kč vsazených. Podívejme se tedy na tuto sázku ve výši 12 Kč, tentokrát na Bayern Mnichov.

Jak můžete vidět, zde byla naše navrácená částka ze sázky 20 Kč. To je 12 Kč děleno 6, což je 2, vynásobeno 4, což je 8. To znamená, že v případě výhry bychom byli 8 Kč v zisku. S naší sázkou 12 Kč potom zpět získáme oněch 20 Kč. Vaše "výhry" jsou v tomto případě 8 Kč.

Jak vypočítat vaše výhry pomocí desetinných kurzů

Nyní se podívejme na to, jak vypočítat výhry pomocí desetinných kurzů.

Jak jsme již zmínili dříve, desetinné kurzy reprezentují celkový výplatní poměr, nikoliv pouze zisk. Proto je vaše sázka již zahrnuta v desetinném čísle a k výpočtu ji tak nemusíte přidávat na konci. To velmi usnadňuje výpočet celkového výhry. Pro její zjištění jednoduše vynásobte svou sázku uvedenými kurzy.

Vraťme se k našemu příkladu Lazia vs Bayern Mnichov, tentokrát s desetinnými kurzy místo zlomkových.

Pojďme se znovu podívat na onu sázku 12 Kč na Lazio. Tentokrát můžete vidět, že desetinné kurzy na výhru Lazia jsou 5,00.

Pro výpočet naší výhry ze sázky pomocí desetinných kurzů můžeme jednoduše vynásobit naši sázku kurzy, které jsou k dispozici. V tomto případě:

12 Kč x 5,00 = 60 Kč

Jak je uvedeno na sázkovém lístku výše, naše navrácená částka by byla 60 Kč. Podobně jako v předchozím případě, stačí odečíst naší původní výši sázky od celkové výhry:

Celkový návrat 60 Kč - původní sázka 12 Kč = zisk 48 Kč.

Nyní se podívejme podrobněji na to, co by se stalo, kdybychom místo toho vsadili na výhru Bayernu Mnichov. Nyní jsou naše kurzy uvedeny jako 1,66.

Čtenáři, kteří jsou pozorní v rámci výpočtů, si mohou všimnout, že 1,66 x 12 Kč = 19,92 Kč - a ne 20 Kč, jak je uvedeno na sázkovém lístku výše. To je proto, že desetinné číslo je zobrazeno pouze s dvěma desetinnými místy a je odvozeno ze zlomkových kurzů. Například u 6/4, 6 děleno 4 je 0,66666667. Jednička je přidána k zohlednění sázky 1 Kč. Takže skutečný výpočet je:

12 Kč x 1,66666667 = 20 Kč návrat.

Stejně jako předtím, výhry se počítají jako 20 Kč mínus vaše sázka 12 Kč - tudíž stále 8 Kč.

Jak vypočítat vaše výhry pomocí amerických kurzů

Jak jsme již zmínili dříve, americké kurzy jsou zobrazeny jako kladné nebo záporné číslo, přičemž obě hodnoty mají odlišný význam. V důsledku toho existuje odlišný způsob výpočtu potenciálního návratu ze sázky uzavřené s americkými kurzy v závislosti na tom, zda jsou kurzy kladné nebo záporné.

Vraťme se k tomu příkladu Lazio vs Bayern Mnichov. Zde jsou americké kurzy:

Pokud se opět podíváme na sázku 12 Kč na výhru Lazia, kurzy této sázky jsou „+400”.

Pro výpočet zisku ze sázky s kladnými americkými kurzy nejprve potřebujeme podíl sázkařských kurzů dělit 100, poté výsledek vynásobit částkou sázky. V tomto případě:

400 / 100 = 4

4 x 12 Kč = 48 Kč

Těchto 48 Kč by byly pouze naše výhry, ale sázkové kanceláře často zobrazují vaši celkovou návratnost - ta by byla 48 Kč + 12 Kč = 60 Kč, jak je uvedeno na sázkovém lístku výše.

Nyní se podívejme na příklad použití záporných amerických kurzů. Kurzy na výhru Bayernu Mnichov používající tento způsob zobrazení kurzů jako hodnotu „-150”.

Pro výpočet zisku s negativními americkými kurzy jednoduše dělíme 100 číslem kurzů, poté výsledek vynásobíme částkou sázky.

Takže pro tento příklad:

100 / 150 = 0,667

0,667 x 12 = 8,004 Kč (8 Kč)

Těchto 8 Kč jsou vaše výhry (stejně jako předtím) a Bet365 k nim opět přidává vaši původní sázku. Díky tomu bude celkový návrat: 8 Kč + 12 Kč = 20 Kč.

Porovnání zlomkových, desetinných a amerických kurzů 

Nyní pojďme porovnat některé stejné zlomkové, desetinné a americké kurzy. Díky prohlédnutí si těchto příkladů tak budete moci lépe rozpoznávat odlišnosti mezi kurzy.


Zlomkové kurzy

Desetinné kurzy

Americké kurzy

1/4 

1.25

-400

2/5

1.40

-250

1/1

2.00

+100

5/4

2.25

+125

2/1

3.00

+200

10/1

11.00

+1000

Jak převádět mezi typy kurzů

Nyní, když jsme si prohlédli tabulku výše, pojďme se podívat, jak převádět hodnoty mezi různými typy kurzů. Naštěstí většina online sázkových kanceláří poskytuje sázkařům možnost přepínat mezi různými typy kurzů v nastavení účtu. I tak si ale pojďme převody přiblížit v případě, že by tato funkce nebyla k dispozici:

Převod ze zlomkových na desetinné kurzy

Jednoduše vydělte čitatel (levé číslo) jmenovatelem (pravé číslo) a přidejte jedničku.

Pojďme například převést 5/4 na desetinné kurzy.

5 / 4 = 1,25

1,25 + 1 = 2,25

Což znamená, že 5 / 4 = 2,25

Převod ze zlomkových na americké kurzy

Pro kladné americké kurzy vezmeme hodnotu zlomku a vynásobíme ji 100.

Pojďme například převést 5/4 na americké kurzy:

5 /4 = 1,25

1,25 * 100 = +125

Pro záporné americké kurzy vezmeme záporných 100 a poté je vydělíme hodnotou zlomkových kurzů.

Například, 1 /4 by bylo -400 v amerických kurzech, protože:

¼ = 0,25 (hodnota lomových kurzů)

-100 / 0,25 = -400

Převod z amerických na desetinné kurzy

Pro převod amerických kurzů na desetinné kurzy existují samozřejmě různé metody v závislosti na tom, zda jsou kurzy kladné nebo záporné.

Pro kladné americké kurzy jednoduše vydělte americké kurzy 100, a pak přidejte 1.

Například, +200

200 / 100 = 2

2 + 1 = 3.

Pro záporné americké kurzy vezměte 100 a vydělte je americkými kurzy, poté odečtěte výsledek od 1.

Například, -400

100 / -400 = -0.25 

1 - -0.25 = 1.25

Převod z amerických na zlomkové kurzy

Pro převod z amerických kurzů na zlomkové kurzy následujte tento postup:

Pro kladné kurzy vezměte americké kurzy a vydělte je „100”.

Například, 200/100 = 2/1

Pro záporné kurzy vezměte „-100” a vydělte je číslem amerických kurzů.

Například, -100 / -400 = 0.25 = 1/ 4

Převod z desetinných na zlomkové kurzy

Pro převod z desetinných kurzů na zlomkové kurzy, odečtěte 1 od hodnoty desetinných kurzů a pak vyjádřete desetinné číslo jako zlomek.

Například, desetinné 6 - 1 = 5

To znamená, že kurzy jako zlomek jsou 5/1

Převod z desetinných kurzů na americké kurzy

Pro převod z desetinných kurzů na americké kurzy existují dva různé způsoby v závislosti na tom, zda jsou americké kurzy kladné nebo záporné.

Pro kladné americké kurzy vezměte hodnotu desetinných kurzů, odečtěte jedničku a pak výsledek vynásobte 100.

Například, 3.00

3 - 1 = 2

2 x 100 = +200

Pro záporné americké kurzy odečtěte jedničku od hodnoty desetinných kurzů, pak vezměte záporných 100 a vydělte ho výsledkem.

Například, 1.25 - 1 = 0.25

-100 / 0.25 = -400

Závěr 

Doufáme, že vám tento průvodce pomohl pochopit rozdíl mezi zlomkovými, desetinnými a americkými kurzy, kdy jsou používány a především pak, jak si vypočítat vaše výhry pomocí různých typů kurzů.

Pokud byste některému z výpočtů neporozuměli, většina sázkových stránek umožní vybrat si systém kurzů, který preferujete. Nastavit si jej lze zpravidla v záložce „můj účet", takže není třeba se držet výchozího nastavení. Pokud si nevíte rady, jak změnit nastavení na vlastní pěst, stačí se zeptat týmu zákaznické podpory, který vám bezpochyby rád pomůže.

Copy the token