Pravidla Legalbetu

PODMÍNKY POUŽITÍ

TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ obsahují důležité informace a jsou právně závazné - přečtěte si je prosím pozorně.

1. INFORMACE O NÁS

Jsme SIA Legalbet, společnost registrovaná v Lotyšsku s číslem společnosti 40203059170 a sídlíme na adrese Bukultu street 11, Riga, LV-1005. Provozujeme webové stránky legalbet.cz

2. Uplatňování těchto PODMÍNEK POUŽIT

2.1 Tyto podmínky používání (dále jen "podmínky") upravují používání našich služeb.

2.2 Než začnete naši službu používat, přečtěte si prosím tyto Podmínky pozorně. Používáním naší služby dáváte najevo, že s těmito Podmínkami souhlasíte a že se jimi zavazujete řídit. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte naši službu.

2.3 Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souborů cookie, které jsou součástí těchto Podmínek.

2.4 Tyto Podmínky tvoří závaznou dohodu mezi vámi a námi. Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto Podmínek pro budoucí použití.

3. Osoby starší 18 let a umístění

3.1 Naše služba je určena pro uživatele starší 18 let. Pokud vám není 18 let nebo více, nesmíte naši službu používat.

3.2 Naši službu nesmíte používat, pokud by to bylo v zemi, kde se nacházíte, nezákonné.

4. Odkazy a integrace z naší služby

4.1 Naše služba obsahuje odkazy na služby, webové stránky a aplikace poskytované třetími stranami (včetně provozovatelů hazardních her třetích stran (sázkových kanceláří a kasin) a/nebo je s nimi integrována.) Nad obsahem těchto služeb, webových stránek nebo aplikací nemáme žádnou kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich obsah, bezpečnost, postupy nebo zásady ochrany osobních údajů, které používají. Tyto třetí strany mohou shromažďovat údaje nebo od vás vyžadovat osobní informace. Nejsme zodpovědní za shromažďování, používání nebo zveřejňování jakýchkoliv informací, které tyto služby mohou shromažďovat. Přístup k jakékoli jiné službě, webové stránce nebo aplikaci z naší služby je na vaše vlastní riziko.

4.2. Abyste mohli využívat integrované funkce a/nebo uzavírat sázky se sázkovými kancelářemi, může být vyžadována samostatná registrace a/nebo přihlášení ke službám třetích stran.

4.3 Naše služba poskytuje informace o kurzech nabízených různými Bookmakery na různé sportovní události. Prostřednictvím naší služby si můžete otevřít předvyplněný sázkový tiket, ale všechny sázky probíhají pouze mezi vámi a Bookmakery a sázky se řídí podmínkami dané sázkové kanceláře.

4.4 Nevystupujeme jako bookmaker nebo provozovatel sázek ani se za něj nepovažujeme. Nejsme a za žádných okolností nebudeme účastníkem žádných sázek.

4.5 Je Vaší povinností otevřít si před podáním sázky účet u příslušného bookmakera a přesvědčit se o jeho totožnosti, vhodnosti a bonitě.

4.6 Zobrazení kurzů nabízených bookmakery v naší službě a/nebo propojení s bookmakery (nebo jakoukoli jinou třetí stranou) nebo integrace s nimi prostřednictvím naší služby neznamená žádné doporučení, podporu nebo schválení bookmakerů (nebo jiných třetích stran).

4.7 Za správu a údržbu svých účtů u sázkových kanceláří nesete výhradní odpovědnost. Jste výhradně zodpovědní za to, že budete dodržovat všechny podmínky, které jste si s bookmakerem sjednali.

4.8 Nemáme žádnou kontrolu nad tím, zda Bookmakeři přijímají sázky, prohlašují sázky za neplatné nebo vám provádějí platby po provedení sázky. Nemáme proto vůči vám žádnou odpovědnost za to, že vám Bookmakeři nevyplatí žádné částky. Souhlasíte s tím, že můžete na sázkách prodělat a že nesete plnou odpovědnost za sázky, které u Bookmakers uzavřete.

5. Spoléhání se na informace v naší službě

5.1 Berete na vědomí, že informace poskytované v naší službě nepředstavují radu, doporučení nebo jiný návod týkající se sázení, Bookmakerů nebo jiných věcí, na které byste se měli spoléhat.

5.2 Naše služba může uživatelům umožnit zveřejňovat blogy, recenze a účastnit se diskusí na fóru nebo zveřejňovat jiný obsah. Zobrazení takového obsahu vytvořeného uživateli v naší službě neznamená žádné doporučení, schválení nebo souhlas s tímto obsahem.

5.3 Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací v naší službě, některé z nich nám poskytují třetí strany (včetně obsahu generovaného uživateli) a my je nemůžeme ověřit. Než se začnete spoléhat na informace zobrazené v naší službě, měli byste si samostatně ověřit jejich správnost. Jakékoli spoléhání se na informace a tipy z naší služby (včetně naší služby Škola sázení) je na vaše vlastní riziko.

5.4 Zejména, ačkoli věnujeme přiměřenou péči tomu, aby kurzy, akce a nabídky zobrazené v naší službě byly přesné, nemůžeme zaručit, že tomu tak bude ve všech případech nebo že takové kurzy, akce a nabídky budou k dispozici, když přijdete uzavřít sázku s bookmakerem, a neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou utrpíte v důsledku vašeho rozhodnutí uzavřít sázku s jakýmkoli bookmakerem, jehož kurzy, akce a nabídky jsou zobrazeny v naší službě. Před uzavřením sázky u sázkové kanceláře jste povinni zkontrolovat a ověřit si kurzy, propagační akce a nabídky, které sázková kancelář nabízí.

6. REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ

6.1 Pro přístup k některým funkcím naší služby můžete být požádáni, abyste se u nás zaregistrovali zadáním platného e-mailu a výběrem uživatelského jména pro účely identifikace. Nesmíte používat žádné uživatelské jméno, které porušuje naše zásady týkající se uživatelského obsahu uvedené níže nebo jiné provozní podmínky naší služby. Své uživatelské jméno vybírejte pečlivě, protože po registraci jej nemůžete změnit

6.2 Souhlasíte s tím, že při registraci účtu uvedete pravdivé a úplné údaje a že v případě jejich změny je budete neprodleně aktualizovat.

6.3 Rozhodnutí o vaší registraci jako člena naší služby je na našem uvážení.

6.4 Jakmile se u nás zaregistrujete, budete mít přístup do členské sekce naší služby zadáním svého uživatelského jména nebo registrované e-mailové adresy na přihlašovací stránce. Na vaši registrovanou e-mailovou adresu vám poté zašleme e-mail s odkazem, na který musíte kliknout, abyste se mohli přihlásit.

6.5 Můžete si zaregistrovat pouze jeden účet. Pokud budeme mít podezření, že jste si zaregistrovali druhý účet, můžeme jeden nebo oba účty pozastavit do doby, než problém prošetříme

6.6 Jste zodpovědní za všechny činnosti, které probíhají v rámci vašeho účtu v naší službě (váš účet).  Je vaší odpovědností udržovat svůj účet v bezpečí.  Údaje o svém účtu (včetně hesla) nesmíte nikomu sdělovat a vždy zajistěte, aby váš počítač a všechna zařízení s nainstalovanou aplikací byla bezpečně uzamčena, pokud je nemáte v držení.

6.7 Neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku toho, že neuchováte údaje o svém účtu v tajnosti. Bez výslovného souhlasu majitele účtu nesmíte kdykoli používat účet jiné osoby.

6.8 Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiném porušení bezpečnosti.

6.9 Svůj účet můžete kdykoli smazat prostřednictvím členské zóny naší služby. Pokud svůj účet odstraníte, je možné, že si po dobu 12 měsíců nebudete moci založit další účet.

6.10 Váš účet můžeme smazat, pokud se důvodně domníváme, že je váš účet neaktivní, například pokud jste se do svého účtu nepřihlásili po dobu 3 měsíců nebo déle. Před odstraněním vašeho účtu vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás kontaktovali prostřednictvím vaší registrované e-mailové adresy. Váš účet můžeme také smazat nebo pozastavit přístup k vašemu účtu, pokud jste porušili nebo pokud se důvodně domníváme, že jste porušili tyto podmínky.

7. Zásady přijatelného používání.

7.1 Souhlasíte s tím, že budete naši službu používat pouze pro své osobní, nekomerční použití a pro zákonné účely.

7.2 Naši službu nesmíte používat:

7.2.1 způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy;

7.2.2 žádným způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek;

7.2.3 za účelem poškození nebo pokusu o poškození nezletilých osob jakýmkoli způsobem;

7.2.4 odesílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo opakovaně používat jakýkoliv materiál, který není v souladu s našimi níže uvedenými standardy obsahu;

7.2.5 přenášet nebo zajišťovat zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neautorizovaných reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakýchkoli jiných forem podobných žádostí (spam); nebo

7.2.6 vědomě odesílat, nahrávat nebo jinak přenášet jakákoli data nebo jiný materiál, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, programy pro zaznamenávání stisků kláves, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy či podobný počítačový kód určený k negativnímu ovlivnění činnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru.

7.3 Rovněž se zavazujete, že nebudete bez našeho souhlasu přistupovat k serverům, zasahovat do nich, nabourávat se do nich, poškozovat je nebo je porušovat:

7.3.1 žádnou část naší služby;

7.3.2 jakéhokoliv zařízení nebo sítě, na které ukládáme naši službu;

7.3.3 jakéhokoli softwaru používaného při poskytování naší služby; nebo

7.3.4 jakéhokoliv zařízení nebo sítě nebo softwaru, které vlastní nebo používá jakékoli třetí strana při poskytování naší služby.

8. Zásady uživatelského obsahu

8.1 Kdykoli využijete funkci, která vám umožňuje nahrávat materiál do naší služby nebo navazovat kontakt s ostatními uživateli naší služby, musíte dodržovat tuto část. Zavazujete se, že každý takový příspěvek bude v souladu se standardem uvedeným v tomto oddíle.

8.2 Naše služba vám může nabízet možnosti předávání zpráv ostatním uživatelům, zveřejňování recenzí a blogů na našich službách (funkce zpráv).

8.3 Uděláme vše pro to, abychom vyhodnotili případná rizika pro uživatele ze strany třetích stran, když budou používat jakékoliv funkce zpráv poskytované v naší službě, a v každém případě rozhodneme, zda je vhodné použít moderování příslušné služby (včetně toho, jaký druh moderování použít) s ohledem na tato rizika.  Nejsme však povinni dohlížet, monitorovat ani moderovat žádné funkce zpráv poskytované v naší službě a výslovně vylučujeme naši odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání jakýchkoli funkcí zpráv uživatelem v rozporu s našimi standardy obsahu, ať už je služba moderována, či nikoli.

8.4 Vylučujeme odpovědnost za opatření přijatá v reakci na porušení našich zásad přijatelného používání a našich zásad týkajících se uživatelského obsahu. Reakce popsané v těchto zásadách nejsou omezené a můžeme přijmout jakékoli další opatření, která budeme rozumně považovat za vhodná.

8.5 Obsah, který je odeslán do naší služby, může být obecně přístupný veřejnosti a může být sdílen na platformách sociálních médií.  Přihlášením na naše stránky s takovým přístupem a sdílením souhlasíte.

8.6 Ponesete odpovědnost za veškeré ztráty, výdaje a další náklady, které nám vzniknou v důsledku vašeho úmyslného, nedbalostního nebo nedbalostního nedodržení jakéhokoliv omezení používání naší služby uvedeného v našich zásadách přijatelného používání a zásadách uživatelského obsahu.

9. Práva duševního vlastnictví.

9.1 Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví k naší službě (která zahrnuje materiály na ní zveřejněné), která jsou chráněna zákony o autorských právech a smlouvami. Veškerá práva jsou vyhrazena nám a našim poskytovatelům licence. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách vám nejsou udělena žádná práva k naší službě ani k ní.  

9.2 Naše služby můžete používat pro osobní, nekomerční účely, pokud dodržujete tyto Podmínky. Bez našeho předchozího písemného souhlasu není povoleno kopírování ani šíření našich služeb pro komerční nebo obchodní účely.

9.3 Legalbet.cz je ochranná známka, která nám patří nebo je námi kontrolována a která může být v některých jurisdikcích registrována. Všechny ostatní ochranné známky použité v naší službě jsou majetkem příslušných vlastníků. Žádné ochranné známky v naší službě nesmíte používat bez našeho souhlasu nebo souhlasu příslušného vlastníka třetí strany.

9.4 Pokud používáte naši službu v rozporu s těmito podmínkami, vaše právo používat naši službu zaniká a musíte okamžitě přestat používat naši službu a odstranit všechny kopie naší služby, které máte pod kontrolou nebo v držení.

9.5 Zaručujete, že veškerý obsah, který prostřednictvím naší služby poskytnete: (i) je vaším vlastním originálním dílem nebo jste k němu jinak získali příslušnou licenci a máte právo jej zpřístupnit pro výše uvedené účely; (ii) neporušuje práva žádné třetí strany; (iii) není hanlivý ani neuráží soud a (iv) není protiprávní a neobsahuje žádný obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující materiál.

10. Soutěže a peněžní výhry

Čas od času můžeme my (nebo vybrané třetí strany) zařadit do naší služby hlasování, soutěže, propagační akce nebo jiné nabídky. Každá z nich se řídí vlastními výslovnými podmínkami a nemusí být dostupná ve všech jurisdikcích.

11. Poplatky za přenos dat

Nesete odpovědnost za veškeré poplatky spojené s přístupem k naší službě, připojením k naší službě nebo používáním či streamováním jakéhokoliv obsahu v rámci naší služby. Váš poskytovatel internetových služeb a/nebo poskytovatel mobilní sítě vám může účtovat poplatky za přístup k naší službě.

12. Dostupnost našich služeb

12.1 Váš přístup k naší službě nebo k některým funkcím naší služby může být příležitostně pozastaven nebo omezen, aby bylo možné provést údržbu, opravy, aktualizace nebo zavedení nových funkcí.

12.2 Naše služba je vám poskytována bezplatně, a přestože při poskytování naší služby vynaložíme přiměřenou péči a dovednosti, nezaručujeme, že váš přístup k naší službě bude nepřetržitý, bezchybný nebo dostupný po celou dobu. Vzhledem k přirozené povaze internetu může kdykoli dojít k chybám, přerušením a zpožděním naší služby. Pokud si všimnete chyby, kontaktujte nás.

13. Odpovědnost - přečtěte si prosím pozorně tento oddíl, protože stanoví naši odpovědnost za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte v souvislosti s naší službou.

13.1 Naši službu vám budeme poskytovat s přiměřenou péčí a dovedností a v souladu s těmito podmínkami.

13.2 Pokud nedodržíme tyto Podmínky, s výhradou omezení uvedených v těchto Podmínkách, jsme odpovědní za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte a která je předvídatelným důsledkem porušení těchto Podmínek, ale nejsme odpovědní za:

13.2.1 jakoukoli ztrátu a škodu, která nebyla předvídatelným důsledkem porušení našich právních povinností vůči vám (škoda a ztráta je předvídatelná, pokud je zřejmé, že k ní dojde, nebo pokud jsme v době dohody mezi námi my i vy věděli, že k ní může dojít); nebo

13.2.2 ztráty nebo škody, které jsou způsobeny vaším porušením těchto podmínek; nebo

13.2.3 jakékoliv zpoždění nebo selhání z naší strany způsobené událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu.

13.3 Naše služby poskytujeme pouze pro vaše osobní použití. Souhlasíte s tím, že naši službu nebudete používat ke komerčním nebo obchodním účelům, a my vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.

13.4 Je vaší odpovědností zálohovat svá data a zajistit, aby vaše zařízení měla aktuální antivirový software. Neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vašich zařízení z důvodu vašeho přístupu k naší službě, jejího používání nebo stahování, s výjimkou případů, kdy to bylo způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti z naší strany.

13.5 Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost: (a) za smrt nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti; (b) za náš podvod nebo podvodné uvedení v omyl; nebo (c) za jakoukoli jinou záležitost, za kterou by bylo nezákonné vyloučit naši odpovědnost, jako je vaše právo na to, aby naše služba byla poskytována s vynaložením přiměřené péče a dovedností.  

13.6 S výhradou výše uvedeného odstavce berete na vědomí, že vám naše služby poskytujeme bezplatně. Naše celková odpovědnost za veškeré ztráty, které vám vzniknou na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi a vaším používáním naší služby, a to z jakéhokoli důvodu, je omezena na 0 Kč.

14. Změny

Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit změnou této stránky. Očekává se, že tuto stránku čas od času zkontrolujete, abyste se seznámili se všemi změnami, které provedeme, protože jsou pro vás závazné.

15. Příslušnost a rozhodné právo

15.1 Tyto Podmínky, jejich předmět a tvorba se řídí českým právem a soudy České republiky budou mít výlučnou příslušnost k řešení jakýchkoli nároků vyplývajících z naší služby nebo s ní souvisejících.

16. Kontaktujte nás

Chcete-li nás kontaktovat ohledně naší služby, napište nám prosím zde.

17. Změny těchto podmínek používání

Tyto Podmínky používání můžeme příležitostně aktualizovat. Pokud tak učiníme, změníme datum "poslední aktualizace" v horní části Podmínek používání. Dbejte prosím na to, abyste tyto Podmínky používání často kontrolovali, zda nedošlo k jejich aktualizaci. Rovněž vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o podstatných změnách.

18. Shromažďování informací

Shromažďování a používání informací se řídí zásadami ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme v souvislosti s používáním našich služeb.

19. Používání souborů cookie a webových signálů

Informace o našem používání souborů cookie naleznete zde.

20. Zabezpečení

Zavazujeme se chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. 

Vámi poskytnuté osobní údaje například ukládáme v zabezpečených počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v zařízeních s omezeným přístupem.

Pokud se rozhodnete zřídit si účet u naší služby, je vaší odpovědností zajistit bezpečnost vašeho hesla a neprozradit tyto informace jiným osobám.

21. Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace, jako jsou webové stránky a aplikace sázkových kanceláří a sociální sítě, jako je Facebook, Twitter, Google+ a YouTube, nebo integraci s nimi. Nejsme zodpovědní za obsah, bezpečnost, postupy nebo zásady ochrany osobních údajů používané jinými webovými stránkami a aplikacemi.

Doporučujeme vám, abyste si pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, abyste věděli, jak budou shromažďovat, používat a sdílet vaše informace. Zejména pokud si otevřete účet u sázkové kanceláře, budou se na osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím tohoto účtu, vztahovat vlastní zásady ochrany osobních údajů této sázkové kanceláře.

22. Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy týkající se těchto Podmínek používání, kontaktujte nás prosím zde. Vaším problémem se budeme neprodleně zabývat a budeme se snažit dosáhnout uspokojivého řešení.

Copy the token